MHEE BRUSH

Đây là brush mình dùng! https://drive.google.com/drive/folders/1zZYqgBwovXfLnDlJzwFQZX2BM12kNWuS?usp=sharing

Xem thêm →

MALE HEAD, LIGHT REFERENCE TOOL

Đây là 1 tool dùng để lấy mẫu cho việc luyện vẽ portrait vô cùng tuyệt vời mà mình tìm được trên Artstation. Tool này …

Xem thêm →

ARTBOOK: The Art Of My Neighbor Totoro

Nếu bạn là fan của anime, chắc chắn bạn biết Studio Ghibli, và chắc chắn bạn phải xem phim My Neighbor Totoro, nếu chưa thì …

Xem thêm →

ARTBOOK: 365 DAYS OF SKETCHING BY ATEY GHAILAN

Atey Ghailan, một artist đẳng cấp pro với những bức tranh siêu đẹp cho ra 1 artbook tổng hợp lại 1 năm sketching mỗi ngày …

Xem thêm →