Tính Thẩm Mỹ hay Tính Ứng Dụng quan trọng trong Thiết Kế?

Giữa một sản phẩm tuyệt đẹp và một sản phẩm hữu dụng, đâu là một thiết kế tốt? Vậy tính thẩm mỹ hay tính ứng dụng sẽ là yếu tố tiên quyết trong các thiết kế? 1. Thiết kế là gì? Thiết kế là một quá trình sáng tạo. Người làm thiết kế (Designer) tiếp … Đọc tiếp