STYLE VẼ? – CÁCH TÌM KIẾM, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN?

Lấy 1 ví dụ cụ thể, muốn vẽ 1 khối cơ bản thì có 3 lớp sắc độ sáng, trung gian, tối. Ông hoạ sĩ A thì nói rằng: phải đi đi mảng tối trước rồi đắp mảng trung gian lên rồi tới mảng sáng là dễ nhất, vậy mới chuẩn. Ông B thì bảo … Đọc tiếp

HỌC VẼ DIGITAL CÓ CẦN BIẾT VẼ TAY TRƯỚC?

HỌC VẼ DIGITAL CÓ CẦN BIẾT VẼ TAY TRƯỚC? Rất nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu học vẽ digital painting đều có chung những thắc mắc này. Bài blog này sẽ cố gắng giúp bạn hiểu về mối liên hệ cũng như khác nhau giữa vẽ digital và vẽ truyền thống. Mình là MHEE, … Đọc tiếp