Tính Thẩm Mỹ hay Tính Ứng...

Giữa một sản phẩm tuyệt đẹp và một sản phẩm hữu dụng, đâu là một thiết kế tốt? Vậy tính…

STYLE VẼ? - CÁCH TÌM KIẾM,...

Lấy 1 ví dụ cụ thể, muốn vẽ 1 khối cơ bản thì có 3 lớp sắc độ sáng, trung…

BẮT ĐẦU HỌC VẼ DIGITAL PAINTING...

BẮT ĐẦU HỌC VẼ DIGITAL PAINTING CẦN HỌC GÌ?   Học vẽ digital painting với 1 người mới bắt đầu…

SƯU TẦM BRUSH - VIỆC VÔ...

Mình khá chắc là 90% người mới tập vẽ digital đều có 1 việc rất hăng hái làm là xin…

HỌC VẼ DIGITAL CÓ CẦN BIẾT...

HỌC VẼ DIGITAL CÓ CẦN BIẾT VẼ TAY TRƯỚC? Rất nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu học vẽ digital…