STYLE VẼ? – CÁCH TÌM KIẾM, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN?

Lấy 1 ví dụ cụ thể, muốn vẽ 1 khối cơ bản thì có 3 lớp sắc độ sáng, trung gian, tối. Ông hoạ sĩ A thì nói rằng: phải đi đi mảng tối trước rồi đắp mảng trung gian lên rồi tới mảng sáng là dễ nhất, vậy mới chuẩn. Ông B thì bảo … Đọc tiếp