HỌC VẼ DIGITAL CÓ CẦN BIẾT VẼ TAY TRƯỚC?

HỌC VẼ DIGITAL CÓ CẦN BIẾT VẼ TAY TRƯỚC? Rất nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu học vẽ digital painting đều có chung những thắc mắc này. Bài blog này sẽ cố gắng giúp bạn hiểu về mối liên hệ cũng như khác nhau giữa vẽ digital và vẽ truyền thống. Mình là MHEE, … Đọc tiếp