Giải đáp câu hỏi

STYLE VẼ? – CÁCH TÌM KIẾM, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN?

Lấy 1 ví dụ cụ thể, muốn vẽ 1 khối cơ bản thì có 3 lớp sắc độ sáng, trung gian, tối. Ông hoạ sĩ …

Đọc tiếp →
Giải đáp câu hỏi

BẮT ĐẦU HỌC VẼ DIGITAL PAINTING CẦN HỌC GÌ?

BẮT ĐẦU HỌC VẼ DIGITAL PAINTING CẦN HỌC GÌ?   Học vẽ digital painting với 1 người mới bắt đầu thì quá khó khăn cho …

Đọc tiếp →
Hướng dẫn

SƯU TẦM BRUSH – VIỆC VÔ BỔ NHẤT TÔI MÀ TỪNG LÀM

Mình khá chắc là 90% người mới tập vẽ digital đều có 1 việc rất hăng hái làm là xin brush, cứ thấy artist nào …

Đọc tiếp →

Khoá học