Hướng dẫn

Tính Thẩm Mỹ hay Tính Ứng Dụng quan trọng trong Thiết Kế?

Giữa một sản phẩm tuyệt đẹp và một sản phẩm hữu dụng, đâu là một thiết kế tốt? Vậy tính thẩm mỹ hay tính ứng …

Đọc tiếp →
Giải đáp câu hỏi

STYLE VẼ? – CÁCH TÌM KIẾM, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN?

Lấy 1 ví dụ cụ thể, muốn vẽ 1 khối cơ bản thì có 3 lớp sắc độ sáng, trung gian, tối. Ông hoạ sĩ …

Đọc tiếp →
Giải đáp câu hỏi

BẮT ĐẦU HỌC VẼ DIGITAL PAINTING CẦN HỌC GÌ?

BẮT ĐẦU HỌC VẼ DIGITAL PAINTING CẦN HỌC GÌ?   Học vẽ digital painting với 1 người mới bắt đầu thì quá khó khăn cho …

Đọc tiếp →

Khoá học